Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini, din care vei întocmi înțelesul și filosofia vieții.
Eminescu
M. Eminescu
Școala Gimnazială Victoria urmărește să răspundă intereselor sociale și comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârsta școlară condiții optime de dezvoltare fizică și intelectuală, potrivit finalităților învățământului.

Obiectivele noastre
Școlarizarea tuturor elevilor și îmbunătățirea frecvenței
Educarea fiecărui copil în funcție de particularitățile de vârstă individuale
Crearea unui mediu de instruire bazat pe respect reciproc și principii democratice
Să pregătim indivizi dispuși să se instruiască toată viața
Să asigurăm o dobândire reală de către toți copiii a deprinderilor cognitive, artistice și practice
De ce dispunem
19 săli de clasă
6 săli de grupă
2 laboratoare informatică
centru de documentare și informare
2 biblioteci
sală de sport
2 terenuri de sport
4 grupuri sanitare
Oferta școlii
cadre didactice titulare
asigurarea calității actului educațional
cadre didactice ancorate în realitatea educațională
comunicare permanentă cu părinții elevilor
Activități opționale propuse pentru anul școlar 2023-2024:

Preșcolar Primar Gimnaziu
Opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare

Obligatoriu cel puțin 1 opțional la nivelul claselor a V-a și a VI-a:

Structură Victoria
geografie și agricultură locală (integrat) – clasele a V-a și a VI-a
geografie, tehnologii – 2 ore, informatică – clasele VII și a VIII-a
Structură Mihai Bravu
limba engleză și educație muzicală (integrat) – clasele a V-a și a VI-a
tenis de masă – clasele a VII-a și a VIII – simultan
TOTAL ORE:
PREȘCOLAR: 5 ore
PRIMAR: 0 ore
GIMNAZIU: 8 ore
Limbile străine care se studiază în școală:

Limba engleză – limba 1
Limba franceză – limba 2
În acest an școlar există un număr de 5 grupe de gradiniță, 10 clase învățământ primar și 8 clase învățământ gimnazial.

Pregătire suplimentară:

Program de pregătire pentru olimpiade și concursuri
Program de remediere școlară
Program de pregătire pentru Evaluarea Națională
Activități extracurriculare:

excursii
spectacole de teatru
serbări cu ocazia diferitelor evenimente cultural-literare, istorice
competiții sportive
activități de voluntariat
păstrătorii tradițiilor și obiceiurilor locale.

 

Oferta_educationala 2023-2024

 

 

 

 

 

PREZENTARE LICEU 2023-2024 

Screenshot 1Screenshot 2

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s